Adab Menuju Masjid
Posted by : admin | Date post : May 6, 2015 | Category : Fiqih

Ibnu Abbas R.A ia pernah tidur di rumah Rasulullah, ia menggambarkan sholat malamnya beliau, ketika mendengar muadzin mengumandangkan adzan, lalu Beliau melihat Rasulullah pergi menuju masjid membaca doa;

“Ya Allah jadikanlah cahaya ini dihatiku, lisanku ini dengan cahaya, dan pendengaranku dengan cahaya,dan penglihatanku dengan cahaya, dan jadikanlah cahaya dari belakangku, dan dari depanku dengan cahaya dan dari atasku juga dengan cahaya, dan dari bawah juga diberi cahaya, Ya Allah berikanlah cahaya”

Dan hadist Abdullah bin Amro bin As dari Nabi Muhammad SAW, jika beliau masuk masjid, kemudian Beliau mengucapkan ;

“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajahNya yang mulia, dengan kekuasaanNya yang terdahulu, dan dari godaan syaitan yang terkutuk”

Kemudian dari hadist lain yaitu dari hadist Fatimah binti Rasullilah ia menceritakan ketika Rasulullah masuk masjid dan membaca;

“dengan menyebut nama Allah, semoga kesejahteraan tercurah atas Rasulullah, Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dan kemudian bukakanlah pintu rahmat bagiku”

Komentar

    "Untuk Mendapatkan apa yang kamu suka, pertama yang harus kamu lakukan adalah bersabar dengan apa yang kamu benci." (Imam Al-Ghazali)